Wat vindt Wijdemeren2020

Ons doel is om een fusie met Hilversum tegen te gaan. We hebben vier kritiekpunten:

  1. Er is vrijwel geen onderbouwing waarom herindeling nu ineens nodig is, en wat er dan beter zou gaan. De Provincie dendert door als een dictator richting fusie van Wijdemeren met Hilversum zonder te onderbouwen wat er verbetert als er een fusie komt. Groter is niet altijd beter, integendeel.
  1. Als herindeling al nodig zou zijn, dan zeker niet met Hilversum. Een plassenrijke gemeente met veel mooie kleinschalige kernen, groen en water past niet bij een stadsachtige gemeente als Hilversum. Wijdemeren is juist ontstaan omdat Nederhorst den Berg, Ankeveen, Kortenhoef, ’s-Graveland en Loosdrecht niet door Hilversum opgeslokt wilden worden.
  1. Er zijn allerlei andere mogelijkheden om eventuele problemen op te lossen, die niet of nauwelijks onderzocht zijn. Samenwerkingsverbanden, andere gemeenten in de regio etc. Bekijk al die andere mogelijkheden eerst goed en kies dan de beste. In plaats van uit de heup te schieten met een fusie met Hilversum. Kijk hoe Weesp dit goed aangepakt heeft. Waarom wordt er niet naar alternatieven gekeken? Het kan nog.
  1. De bevolking wordt er volstrekt onvoldoende bij betrokken of gehoord. Dat is essentieel voor zo’n belangrijk besluit. Onze Petitie met 7734 handtekeningen heeft duidelijk aangetoond dat er geen draagvlak is voor een fusie met Hilversum.