Nieuws

5 december 2018

Het slotakkoord van Wijdemeren2020 in het Weekblad Wijdemeren: Wijdemeren2020 heeft zijn doel bereikt; Weekblad Wijdemeren 5 dec 2018

21 november 2018 

De Provincie gooit de handdoek in de ring. Vanwege het nieuwe beleidskader voor herindelingen stopt ze alle herindelingsplannen in de Gooi en Vechtstreek. De ARHI procedure wordt gestopt. Er komt geen fusie van Wijdemeren en Hilversum ! Zie  Persbericht Provincie 21 november 2018.

21 februari 2018

Wijdemeren2020 is springlevend en onafhankelijk. Zie ons persbericht, o.a. gepubliceerd in het Weekblad Wijdemeren van 21 februari 2018 Persbericht van Burgerinitiatief Wijdemeren 2020 feb 2018

30 januari 2018

In het publieksblad van de Provincie Noord-Holland staat een artikel over herindelingen met een interview met Wijdemeren2020. Zie  http://magazine.noord-holland.nl/2018-1#!/dilemma

16 januari 2018

NH Nieuws heeft een korte reportage uitgezonden met een interview met Wijdemeren2020: “Inwoners Wijdemeren zien niets in fusie met Hilversum”. Zie NH Nieuws reportage

1 december 2017

De burgemeester beantwoordt de brief van GS. Hij stelt dat er niet onderbouwd is waarom de bestuurskracht zou verbeteren als er gefuseerd wordt tot drie gemeentes in de regio. Hij betreurt dat er nergens gerefereerd wordt aan het gebrek aan draagvlak voor een fusie. Bravo. brief burgermeester 1 dec 2017

30 november 2017: Ingezonden: Democratische verantwoording ?

We ontvingen een een afschrift van de Open Brief die Liesbeth Siderius aan de Provincie stuurde over de aanpak in de herindelingsprocedure (ARHI).  Democratische verantwoording

21 november 2017: Reactie Wijdemeren2020 op non-besluit van Gedeputeerde Staten

Provincie gooit er met de pet naar in de ARHI procedure. Maar het non-besluit van Gedeputeerde Staten over de herindeling betekent wel dat de race nog niet gelopen is. De Gemeenteraad heeft nu tot 1 september 2018 de tijd om samen met de provincie goede alternatieven uit te werken, in plaats van een fusie van Wijdemeren met Hilversum!  Persbericht Wijdemeren2020 21 november 2017

8 november 2017: Gedeputeerde Staten sturen non-besluit naar gemeentes in de regio

Uiterlijk 7 november hadden GS een besluit moeten nemen over de herindeling (ARHI procedure) met een herindelingsontwerp. Ze stuurden echter deze brief met hun visie om Wijdemeren te fuseren met Hilversum, maar waarin ze het besluit uitstellen tot 1 september 2018 brief GS 8 november 2017

2 november 2017: Gemeenteraad Wijdemeren neemt besluit over herindelingsplannen

In een extra gemeenteraadsvergadering heeft de gemeenteraad op de valreep een gemeenschappelijke visie op de herindelingsplannen aangenomen, met een overgrote meerderheid van 14 van de 19 raadsleden. Motie, besluit Gemeenteraad 2 nov 2017

1 november 2017: Gedeputeerde Staten geven antwoord op Open Brief van Wijdemeren2020

We ontvingen het antwoord van GS op onze open brief.  Antwoord GS aan W2020 1 nov 2017

30 oktober 2017: Wijdemeren2020 spreekt in op bewonersbijeenkomst over herindelingsplannen

Tijdens de bewonersbijeenkomst die de gemeenteraad georganiseerd heeft over de herindelingsplannen, heeft Wijdemeren2020 nog maar weer eens gevraagd waarom College en Raad op hun handen blijven zitten en niet alle alternatieven goed onderzoeken Inspraak Wijdemeren2020 30-10-2017

23 oktober 2017: Wijdemeren2020 in uitzending van GooiTV (“In Derde Termijn”).

Burgemeester Gooise Meren ziet samengaan met Wijdemeren wel zitten: GooiTV uitzending

12 oktober 2017: Open brief van Wijdemeren2020 aan Gemeenteraad en Gedeputeerde Staten

In een open brief dringt Wijdemeren2020 er op aan om nu eindelijk eens alle alternatieven goed te onderzoeken, voordat zonder onderbouwing de Provincie ons in een fusie met Hilversum duwt. En we komen met wat suggesties. Open brief aan de Gemeenteraad en GS

7 oktober 2017: Wijdemeren2020 krijgt geen gesprek met Gedeputeerde

Wijdemeren2020 heeft de Gedeputeerde J. van der Hoek gevraagd om een gesprek om eventuele alternatieven voor een fusie met Hilversum te bespreken. Gedeputeerde Staten willen echter niet praten. Zie onze mail van 13 september aan de Gedeputeerde en en de antwoorden daarop. Mail Wijdemeren2020 – Provincie

15 september 2017: Minister Plasterk is niet zomaar akkoord met herindelingsvoorstel Landgraaf

In Limburg speelt een vergeljkbare herindelingsproblematiek. De Provincie wil dat Landgraaf gaat fuseren met Heerlen, en de Gemeenteraad en de bevolking willen dat niet. Minister Plasterk gaat niet zomaar akkoord met het voorstel van de provincie, zie zijn kritische brief. Brief minister Plasterk aan GS Limburg

13 september 2017: Tussenbalans van GS

Gedeputeerde Staten hebben een tussenbalans gemaakt van de herindelingsprocedure en vragen in een brief om een reactie van de Gemeenteraad. Brief Provincie aan colleges over arhi-procedure GV

12 mei 2017: Antwoord van GS

Voor de liefhebber: een beetje herhaling van standpunten 12 mei 2017 brief van GS

3 mei 2017: perspublicatie van Wijdemeren2020

Wij hebben een artikel aan de pers gestuurd, o.a. verschenen in het Weekblad Wijdemeren, waarin we het dictatoriale gedrag van de Provincie aan de kaak stellen en dringend vragen om Wijdemeren de tijd en ruimte te geven om zelf oplossingen te vinden voor verbeteringen, in samenwerking met andere gemeentes. W2020 Reactie op plan GS

12 april 2017: Wijdemeren2020 reageert op antwoord van GS

Hierbij onze reactie naar Gedeputeerde Staten. We doen nogmaals een klemmend beroep op GS  Open brief aan GS, reactie 12 april 2017

4 april 2017: Antwoord van Gedeputeerde Staten op onze Open Brief

Wijdemeren2020 ontving het antwoord van GS. Maar ze gaan niet in op de kern van ons bezwaar: er is geen draagvlak voor een fusie met Hilversum, de mening van de inwoners wordt genegeerd.  Antwoord GS 4 april 2017

15 maart 2017: “Open overleg” tussen Gedeputeerde en B&W Wijdemeren

Je kan kiezen met welke gemeente je wilt, maar volledige bestuurlijke fusie moet. En voor de Gemeenteraadsverkiezingen. GS hebben weinig met democratie of inspraak. Zie verslag van Provincie: Wijdemeren overleg Provincie en B&W 15 mrt 2017

13 maart 2017: Open Brief aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

Wijdemeren2020 vraagt in een Open Brief aan Gedeputeerde Staten om uitleg waarom ze mening van de inwoners negeren. Ze hebben iets uit te leggen. Open brief aan GS 13 maart 2017

7 februari 2017: Brief van GS Noord-Holland over opstarten herindelingsprocedure

De provincie start toch een herindelingsprocedure in de Gooi- en Vechtstreek (ARHI) om te komen tot maximaal 3 gemeentes. Ze gaan daarbij volledig voorbij aan de wensen van de bevolking en de Zienswijzen die door de betrokken gemeentes zijn ingediend. En men wil het nog voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen geregeld hebben…….. Zie brief van Gedeputeerde Staten: Brief GS ARHI 7 feb 2017

27 januari 2017: Wijdemeren2020 heeft zijn doel bereikt, en gaat in de waakvlamstand

Zie ons persbericht: Persbericht Wijdemeren2020 JAN 2017

7 januari 2017: Een terugblik

We kijken in het nieuwe jaar nog even terug op de gebeurtenissen: Terugblik

24 november 2016: Gemeenteraad stelt Zienswijze naar de provincie vast: geen fusie met Hilversum !

De VVD wilde niet meegaan met het plan van het CDA voor een ambtelijke fusie, waarop de coalitie van VVD, CDA en Pvda/GL uit elkaar klapte.  Daarmee was er ook geen meerderheid meer voor een ambtelijke fusie. De gemeenteraad heeft uiteindelijk een Zienswijze vastgesteld voor de Provincie waarin staat dat Wijdemeren als zelfstandige gemeente verder wil gaan, in samenwerking met buurgemeenten. Bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen kan iedere inwoner via zijn stem richting geven aan de verdere toekomst van de gemeente.
Wijdemeren2020 heeft zijn doel bereikt !
Lees de definitieve Zienswijze hier: Brief aan GS Noord-Holland 25 nov 2016
Verslag van de raadsvergadering: zie verslag Wijdemeerse Webkrant: Verslag WWK en rapportage van GooiTV (o.a. met kort interview met Wijdemeren2020):  Gooi TV filmpje

14 november 2016: Commissievergadering over standpunt gemeenteraad toekomst Wijdemeren

Ter voorbereiding van de gemeenteraadsvergadering van 24 november hebben de raadsleden gediscussieerd over de Zienswijze die voorgesteld is door B&W, als reactie op de bestuurskrachtmeting van Deloitte naar de Provincie toe. Wijdemeren2020 heeft aan het begin van de vergadering ingesproken , lees wat we gezegd hebben: Inspraak Commissie 14 november 2016

10 november 2016: GooiTV debat over de toekomst

Fractievoorzitters van de gemeenteraad lichten hun standpunt toe en gaan in discussie met het publiek. Te zien op GooiTV en Youtube: GooiTV debat

26 september 2016: Bestuurskrachtmeting Wijdemeren is een aanfluiting

De langverwachte bestuurskrachtmeting blijkt broddelwerk te zijn: slecht onderbouwd en blijkbaar alleen bedoeld om weer te geven wat de opdrachtgevers wilden horen. Een paar meningen, maar geen feiten (dit laatste is zelfs later door Deloitte toegegeven). Lees onze kritiek en de reacties van anderen:

21 september 2016: Petitie ook aangeboden aan Provinciale Staten van Noord-Holland

De Gooi- en Eemlander beschreef het prachtig : “Wijdemeerders rukken op naar Haarlem” . De Petitie is op 21 september ook aangeboden aan Provinciale Staten van Noord-Holland, in de persoon van Gedeputeerde J. van der Hoek. Wijdemeren2020 heeft daarbij tevens zijn kritiek op de Bestuurskrachtmeting naar voren gebracht.    Persbericht 21 sept

RTVNH deed er verslag van ( zie Twitterbericht RTVNH ).

W2020 Provinciale Staten

18 augustus 2016: Petitie overhandigd aan de Gemeenteraad

Wij hebben op 18 augustus 2016 de Petitie overhandigd aan de Gemeenteraad van Wijdemeren door het aan te bieden aan burgemeester Smit, voorzitter van de Gemeenteraad. Zie de  Aanbiedingsbrief Petitie  .

IMG_4711IMG_4722

 

 

 

 

 

 

 

17 augustus 2016: Definitieve eindstand Petitie bekend

De petitie is begin augustus afgesloten. We hebben in totaal 7734 handtekeningen gekregen tegen een fusie van Wijdemeren met Hilversum! Zie het overzicht op onze PETITIE pagina.

IMG_4713

31 maart : Start ophalen handtekeningen op papier Petitie “geen fusie met Hilversum” 

Naast het ondertekenen van de petitie via internet, is Wijdemeren2020 nu ook gestart om zo veel mogelijk huis-aan-huis handtekeningen op te halen waarbij men op papier een handtekening kan zetten.

De Loosdrechtse Bibian Mentel, snowboard kampioene, heeft de eerste papieren handtekening gezet.

Bibian 24 maart 2016            petitieformulier foto (576x1024)

 

29 maart 2016: Politiek Café in Hilversum, debat tussen Wijdemeren2020 en VVD Hilversum over fusie

De VVD fractievoorzitter in de Gemeenteraad in Hilversum Frits Vogel (voorstander fusie) in debat met Friso van Voorthuizen van Wijdemeren2020 uit Ankeveen (tegenstander fusie). Het debat is openbaar en aanwezigen kunnen ook vragen stellen. Aanvang: 20.00 uur. Locatie: Muziekcafé de Koning, Hilversum.

Er zijn opnames gemaakt die 2 april uitgezonden worden op RTi Hilversum en vanaf nu te zien zijn op het internet (Youtube)

 

15 maart 2016:  GooiTV Debat met Wijdemeren2020 over fusie

GooiTV heeft opnames gemaakt naar aanleiding van onze petitie. Een debat van een half uur over de fusieplannen tussen Friso van Voorthuizen van Wijdemeren2020 en Rosalie van Rijn van het CDA.

Vanaf nu te zien op Youtube en vanaf 20 maart op Ziggo kabel TV kanaal 41

                    

19 februari 2016: Wijdemeren2020 start Petitie: Geen fusie met Hilversum !

Wijdemeren2020 organiseert een Petitie, een handtekeningenactie, om de ongewenste fusie met Hilversum tegen te gaan. Deze Petitie wordt aangeboden aan de Gemeenteraad en Burgemeester & Wethouders van Wijdemeren en aan Provinciale Staten van Noord-Holland.

Het officiële startsein voor de petitie werd vrijdag 19 februari jl. gegeven door Ab Krook, tijdens de persconferentie die Wijdemeren2020 voor de lancering van de petitie in De  Molen in Ankeveen had georganiseerd.

De Petitie is inmiddels afgerond en kan niet meer ondertekend worden

foto start 1Team Wijdemeren2020