Wijdemeren2020

Wijdemeren2020 is een burgerinitiatief opgericht in oktober 2014 tegen de geplande fusie van Wijdemeren met Hilversum.

Wij staan los van de politieke partijen of andere organisaties. Hoewel ontstaan in Ankeveen, zijn we een platform voor heel Wijdemeren. Inmiddels hebben we meer dan 400 aanhangers, uit alle kernen.

Zie voor de laatste ontwikkelingen onze Nieuws pagina.

Wij hebben begin augustus 2016 de Petitie “Geen fusie met Hilversum” afgesloten. We hebben 7734 handtekeningen opgehaald van inwoners van Wijdemeren. Op 18 augustus 2016 is de Petitie overhandigd aan de Gemeenteraad en op 21 september aan Provinciale Staten van Noord-Holland. ZIe onze PETITIEpagina

De Petitie heeft effect gehad! Op 24 november 2016 heeft de Gemeenteraad in een Zienswijze aan de Provincie vastgesteld dat Wijdemeren als zelfstandige gemeente door wil gaan. Zie de Nieuws pagina.

Na de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 is er een nieuw College van B&W gekomen, met een College akkoord dat duidelijk uitspreekt dat men geen fusie van Wijdemeren met Hilversum wil. Vrijwel de gehele gemeenteraad vindt dit ook.

De Provincie Noord-Holland was in 2017 een ARHI procedure begonnen om Wijdemeren te dwingen te fuseren met Hilversum. Gezien het nieuwe beleidskader voor herindelingen van de minister, heeft de Provincie op 21 november 2018 de handdoek in de ring gegooid. De Provincie heeft  alle herindelingsplannen in de Gooi en Vechtstreek en de lopende ARHI procedure gestopt.  Er komt geen fusie van Wijdemeren en Hilversum ! Zie  Persbericht Provincie 21 november 2018.

Wijdemeren2020 heeft zijn doel bereikt ! Lees ons Slotakkoord in het Weekblad Wijdemeren.

We danken iedereen die ons geholpen heeft de afgelopen vier jaar, met name al degenen die ons met de Petitie geholpen hebben. Omdat wij ons doel bereikt hebben, gaan we onszelf opheffen. Deze website gaat in de loop van 2019 uit de lucht.

 

foto voor flyer

De oprichters van Wijdemeren2020: van links naar rechts David Pos, Ab Krook, Frank Senteur,
Friso van Voorthuizen en Egbert Lambers (zittend). 

 

twitter button facebook